בית נורה 3V

12+ יח':2.5 ש"ח
6-12 יח':3 ש"ח
1-6 יח':4 ש"ח
932

זמזם

12+ יח':5 ש"ח
6-12 יח':6 ש"ח
1-6 יח':7 ש"ח
923

חבילת חוט 2X0.75 100מ'

12+ יח':90 ש"ח
6-12 יח':90 ש"ח
1-6 יח':90 ש"ח
000

מטר חוט 2X0.75

12+ יח':3 ש"ח
6-12 יח':4 ש"ח
1-6 יח':6 ש"ח
927

כנף מאורר

12+ יח':2 ש"ח
6-12 יח':3.2 ש"ח
1-6 יח':4 ש"ח
929

נורה 3V

12+ יח':1 ש"ח
6-12 יח':1.5 ש"ח
1-6 יח':2 ש"ח
931