קופסה חלקה

12+ יח':15 ש"ח
6-12 יח':16 ש"ח
1-6 יח':18 ש"ח
744

מובייל כוכב

12+ יח':6 ש"ח
6-12 יח':10 ש"ח
1-6 יח':11 ש"ח
715

מסגרת לב

12+ יח':7 ש"ח
6-12 יח':9 ש"ח
1-6 יח':11 ש"ח
718

שלט לחדר MDF

12+ יח':5 ש"ח
6-12 יח':6 ש"ח
1-6 יח':8 ש"ח
719

קן ציור

12+ יח':3 ש"ח
6-12 יח':5 ש"ח
1-6 יח':5 ש"ח
722

מסגרת תמונה פטריה

12+ יח':4 ש"ח
6-12 יח':6 ש"ח
1-6 יח':7 ש"ח
723

מסגרת תמונה פרח

12+ יח':5 ש"ח
6-12 יח':5 ש"ח
1-6 יח':6 ש"ח
724

מסגרת תמונה לב

12+ יח':4 ש"ח
6-12 יח':5 ש"ח
1-6 יח':6 ש"ח
725

קופסא לדיסק

12+ יח':7 ש"ח
6-12 יח':10 ש"ח
1-6 יח':12 ש"ח
737

קופת צדקה בית

12+ יח':6.5 ש"ח
6-12 יח':7 ש"ח
1-6 יח':8 ש"ח
743

קופסא לטישו

12+ יח':14 ש"ח
6-12 יח':15 ש"ח
1-6 יח':16 ש"ח
747

קופסא לשקיקי תה/ אתרוג

12+ יח':14 ש"ח
6-12 יח':16 ש"ח
1-6 יח':18 ש"ח
749

קופסא לב

12+ יח':6 ש"ח
6-12 יח':7 ש"ח
1-6 יח':8 ש"ח
754

קופסא עגול

12+ יח':6 ש"ח
6-12 יח':7 ש"ח
1-6 יח':8 ש"ח
755

קופסא קטנה

12+ יח':4 ש"ח
6-12 יח':5 ש"ח
1-6 יח':6 ש"ח
739

קופסא קטנה

12+ יח':5 ש"ח
6-12 יח':6 ש"ח
1-6 יח':7 ש"ח
741

קופסא קטנה

12+ יח':4 ש"ח
6-12 יח':5 ש"ח
1-6 יח':5 ש"ח
752

קופסא קטנה

12+ יח':4 ש"ח
6-12 יח':5 ש"ח
1-6 יח':6 ש"ח
753

בית מזוזה MDF

12+ יח':4 ש"ח
6-12 יח':5 ש"ח
1-6 יח':5 ש"ח
759

בית מניטורות פרפר

12+ יח':13.5 ש"ח
6-12 יח':15 ש"ח
1-6 יח':17 ש"ח
773

בית מזוזה אורן

12+ יח':7 ש"ח
6-12 יח':8 ש"ח
1-6 יח':9 ש"ח
400

סלסלה מיניטורית

12+ יח':5 ש"ח
6-12 יח':6 ש"ח
1-6 יח':8 ש"ח
712

קופסה לעטים

12+ יח':5.5 ש"ח
6-12 יח':6 ש"ח
1-6 יח':8 ש"ח
713

מובייל לב

12+ יח':7 ש"ח
6-12 יח':10 ש"ח
1-6 יח':11 ש"ח
716

מובייל פרח

12+ יח':7 ש"ח
6-12 יח':10 ש"ח
1-6 יח':11 ש"ח
717