קופסה לטישו

12+ יח':19 ש"ח
6-12 יח':22 ש"ח
1-6 יח':27 ש"ח
233

מתקן לכלים חד פעמי

12+ יח':22 ש"ח
6-12 יח':25 ש"ח
1-6 יח':29 ש"ח
262

מחזיק לנייר סופג

12+ יח':18 ש"ח
6-12 יח':22 ש"ח
1-6 יח':26 ש"ח
258

מעמד ברכונים נמוך

12+ יח':13 ש"ח
6-12 יח':16 ש"ח
1-6 יח':19 ש"ח
222

מעמד לברכונים

12+ יח':14 ש"ח
6-12 יח':17 ש"ח
1-6 יח':20 ש"ח
228

מתלה

12+ יח':12 ש"ח
6-12 יח':15 ש"ח
1-6 יח':18 ש"ח
281

מתלה ששת

12+ יח':18 ש"ח
6-12 יח':21 ש"ח
1-6 יח':25 ש"ח
257

ציפור על קפיץ

12+ יח':15 ש"ח
6-12 יח':17 ש"ח
1-6 יח':22 ש"ח
204

מתלה 4 מיתלים

12+ יח':15 ש"ח
6-12 יח':17 ש"ח
1-6 יח':19 ש"ח
203A

מתלה לוח אשר יצר

12+ יח':9 ש"ח
6-12 יח':11 ש"ח
1-6 יח':14 ש"ח
212

מעמד למכתבים

12+ יח':12 ש"ח
6-12 יח':14 ש"ח
1-6 יח':18 ש"ח
215

ניירות ועטים משתלב

12+ יח':11 ש"ח
6-12 יח':12 ש"ח
1-6 יח':13 ש"ח
223

נירות ועטים משופע

12+ יח':14 ש"ח
6-12 יח':15 ש"ח
1-6 יח':18 ש"ח
224

מחזיק ברכונים

12+ יח':12 ש"ח
6-12 יח':14 ש"ח
1-6 יח':18 ש"ח
230

קופת צדקה

12+ יח':12 ש"ח
6-12 יח':14 ש"ח
1-6 יח':17 ש"ח
248

מגש מפיות/מצות

12+ יח':11 ש"ח
6-12 יח':13 ש"ח
1-6 יח':15 ש"ח
253

תחתית לסירים

12+ יח':7 ש"ח
6-12 יח':8 ש"ח
1-6 יח':10 ש"ח
254

תחתית לכוסות

12+ יח':11 ש"ח
6-12 יח':13 ש"ח
1-6 יח':14 ש"ח
269