בית בטריה

12+ יח':2 ש"ח
6-12 יח':2 ש"ח
1-6 יח':3 ש"ח
915

מפסק לחיצה

12+ יח':3 ש"ח
6-12 יח':4 ש"ח
1-6 יח':4 ש"ח
917

מפסק שני מצבים

12+ יח':2 ש"ח
6-12 יח':3 ש"ח
1-6 יח':4 ש"ח
919

מנוע

12+ יח':4 ש"ח
6-12 יח':5 ש"ח
1-6 יח':6 ש"ח
1