מסגרת המשך

12+ יח':20 ש"ח
6-12 יח':22 ש"ח
1-6 יח':24 ש"ח
303

מסגרת חבלים

12+ יח':18 ש"ח
6-12 יח':20 ש"ח
1-6 יח':25 ש"ח
305

מסגרת אורן +זכוכית

12+ יח':22 ש"ח
6-12 יח':24 ש"ח
1-6 יח':26 ש"ח
311

מסגרת אורן +זכוכית

12+ יח':17 ש"ח
6-12 יח':19 ש"ח
1-6 יח':22 ש"ח
311

לוח+ סטנד

12+ יח':7 ש"ח
6-12 יח':8 ש"ח
1-6 יח':9 ש"ח
411

לוח עגול לשעון

12+ יח':9 ש"ח
6-12 יח':11 ש"ח
1-6 יח':13 ש"ח
508

לוח עגול לשעון

12+ יח':8 ש"ח
6-12 יח':9 ש"ח
1-6 יח':14 ש"ח
508

לוח עגול לשעון

12+ יח':13 ש"ח
6-12 יח':14 ש"ח
1-6 יח':17 ש"ח
508

לוח מרובע לשעון

12+ יח':6 ש"ח
6-12 יח':7 ש"ח
1-6 יח':8 ש"ח
512

לוח מרובע לשעון

12+ יח':6 ש"ח
6-12 יח':7 ש"ח
1-6 יח':9 ש"ח
512

לוח מרובע לשעון

12+ יח':7 ש"ח
6-12 יח':8 ש"ח
1-6 יח':10 ש"ח
512

לוח לשעון מתומן

12+ יח':9 ש"ח
6-12 יח':11 ש"ח
1-6 יח':13 ש"ח
513

שעון סולמית

12+ יח':14 ש"ח
6-12 יח':15 ש"ח
1-6 יח':20 ש"ח

שעון סרגלים

12+ יח':16 ש"ח
6-12 יח':17 ש"ח
1-6 יח':19 ש"ח
511

מנגנון לשעון

12+ יח':8 ש"ח
6-12 יח':9 ש"ח
1-6 יח':9 ש"ח
903

ספרות כל פלסטיק

12+ יח':5 ש"ח
6-12 יח':6 ש"ח
1-6 יח':8 ש"ח
000

ספרות ליזר עץ

12+ יח':5 ש"ח
6-12 יח':7 ש"ח
1-6 יח':8 ש"ח
000