בית בטריה

מק"ט:

מידות:

תאור:
מלאי:
12 פריטים ויותר:2 ש"ח
6 עד 11 פריטים:2 ש"ח
פריט בודד עד 5:3 ש"ח