בית בטריה

12+ יח':2 ש"ח
6-12 יח':2 ש"ח
1-6 יח':3 ש"ח
3 ש"ח

בית נורה 3V

12+ יח':2.5 ש"ח
6-12 יח':3 ש"ח
1-6 יח':4 ש"ח
4 ש"ח

זמזם

12+ יח':5 ש"ח
6-12 יח':6 ש"ח
1-6 יח':7 ש"ח
7 ש"ח

חבילת חוט 2X0.75 100מ'

12+ יח':90 ש"ח
6-12 יח':90 ש"ח
1-6 יח':90 ש"ח
90 ש"ח

כנף מאורר

12+ יח':2 ש"ח
6-12 יח':3.2 ש"ח
1-6 יח':4 ש"ח
4 ש"ח

מטר חוט 2X0.75

12+ יח':3 ש"ח
6-12 יח':4 ש"ח
1-6 יח':6 ש"ח
6 ש"ח

מנוע

12+ יח':4 ש"ח
6-12 יח':5 ש"ח
1-6 יח':6 ש"ח
6 ש"ח

מפסק לחיצה

12+ יח':3 ש"ח
6-12 יח':4 ש"ח
1-6 יח':4 ש"ח
4 ש"ח

מפסק שני מצבים

12+ יח':2 ש"ח
6-12 יח':3 ש"ח
1-6 יח':4 ש"ח
4 ש"ח

נורה 3V

12+ יח':1 ש"ח
6-12 יח':1.5 ש"ח
1-6 יח':2 ש"ח
2 ש"ח