10 מסוריות לקשתית אקליפטוס

12+ יח':30 ש"ח
6-12 יח':40 ש"ח
1-6 יח':50 ש"ח
50 ש"ח

בית בטריה

12+ יח':2 ש"ח
6-12 יח':2 ש"ח
1-6 יח':3 ש"ח
3 ש"ח

בית נורה 3V

12+ יח':2.5 ש"ח
6-12 יח':3 ש"ח
1-6 יח':4 ש"ח
4 ש"ח

זמזם

12+ יח':5 ש"ח
6-12 יח':6 ש"ח
1-6 יח':7 ש"ח
7 ש"ח

חבילת חוט 2X0.75 100מ'

12+ יח':90 ש"ח
6-12 יח':90 ש"ח
1-6 יח':90 ש"ח
90 ש"ח

כנף מאורר

12+ יח':2 ש"ח
6-12 יח':3.2 ש"ח
1-6 יח':4 ש"ח
4 ש"ח

מטר חוט 2X0.75

12+ יח':3 ש"ח
6-12 יח':4 ש"ח
1-6 יח':6 ש"ח
6 ש"ח

מלחציים

12+ יח': ש"ח
6-12 יח':150 ש"ח
1-6 יח':180 ש"ח
180 ש"ח

מנוע

12+ יח':4 ש"ח
6-12 יח':5 ש"ח
1-6 יח':6 ש"ח
6 ש"ח

מסור גב

12+ יח':21 ש"ח
6-12 יח':24 ש"ח
1-6 יח':28 ש"ח
28 ש"ח

מפסק לחיצה

12+ יח':3 ש"ח
6-12 יח':4 ש"ח
1-6 יח':4 ש"ח
4 ש"ח

מפסק שני מצבים

12+ יח':2 ש"ח
6-12 יח':3 ש"ח
1-6 יח':4 ש"ח
4 ש"ח

נורה 3V

12+ יח':1 ש"ח
6-12 יח':1.5 ש"ח
1-6 יח':2 ש"ח
2 ש"ח

נייר לטש סיליקון 10 יחידות

12+ יח':3 ש"ח
6-12 יח':5 ש"ח
1-6 יח':6 ש"ח
6 ש"ח

ערכת חומרי יצירה משלימים כולל פטיש

12+ יח':50 ש"ח
6-12 יח':50 ש"ח
1-6 יח':50 ש"ח
50 ש"ח

ערכת חומרי יצירה משלימים ללא פטיש

12+ יח':40 ש"ח
6-12 יח':40 ש"ח
1-6 יח':40 ש"ח
40 ש"ח

פטיש 200 גרם

12+ יח':13 ש"ח
6-12 יח':14 ש"ח
1-6 יח':15 ש"ח
15 ש"ח

קשתית אקליפטוס

12+ יח':95 ש"ח
6-12 יח':100 ש"ח
1-6 יח':110 ש"ח
110 ש"ח

שופין עדין חצי עגול 15 ס"מ

12+ יח':37 ש"ח
6-12 יח':44 ש"ח
1-6 יח':45 ש"ח
45 ש"ח