מארז מתנה מורחבת

12+ יח':245 ש"ח
6-12 יח':245 ש"ח
1-6 יח':245 ש"ח
245 ש"ח

מארז מתנה משפחתי

12+ יח':185 ש"ח
6-12 יח':185 ש"ח
1-6 יח':185 ש"ח
185 ש"ח

מארז מתנה קלאסית

12+ יח':140 ש"ח
6-12 יח':140 ש"ח
1-6 יח':140 ש"ח
140 ש"ח