ארבע תא מ.ד.פ

12+ יח':24 ש"ח
6-12 יח':26 ש"ח
1-6 יח':32 ש"ח
32 ש"ח

מגש מפיות/מצות

12+ יח':11 ש"ח
6-12 יח':13 ש"ח
1-6 יח':15 ש"ח
15 ש"ח

מעמד למכתבים

12+ יח':15 ש"ח
6-12 יח':17 ש"ח
1-6 יח':20 ש"ח
20 ש"ח

מתלה

12+ יח':14 ש"ח
6-12 יח':16 ש"ח
1-6 יח':18 ש"ח
18 ש"ח

מתלה 4 קוביות

12+ יח':17 ש"ח
6-12 יח':19 ש"ח
1-6 יח':21 ש"ח
21 ש"ח

מתלה לוח אשר יצר

12+ יח':9 ש"ח
6-12 יח':13 ש"ח
1-6 יח':15 ש"ח
15 ש"ח

מתקן לכלים חד פעמי

12+ יח':22 ש"ח
6-12 יח':25 ש"ח
1-6 יח':29 ש"ח
29 ש"ח

נירות ועטים משופע

12+ יח':14 ש"ח
6-12 יח':15 ש"ח
1-6 יח':18 ש"ח
18 ש"ח

ערכת חומרי יצירה משלימים ללא פטיש

12+ יח':40 ש"ח
6-12 יח':40 ש"ח
1-6 יח':40 ש"ח
40 ש"ח

ציפור על קפיץ

12+ יח':16 ש"ח
6-12 יח':18 ש"ח
1-6 יח':23 ש"ח
23 ש"ח

קופסה לטישו

12+ יח':22 ש"ח
6-12 יח':24 ש"ח
1-6 יח':27 ש"ח
27 ש"ח

קופסה לשקיות נילון

12+ יח':24 ש"ח
6-12 יח':26 ש"ח
1-6 יח':32 ש"ח
32 ש"ח

תחתית לכוסות

12+ יח':11 ש"ח
6-12 יח':13 ש"ח
1-6 יח':14 ש"ח
14 ש"ח

תחתית לסירים

12+ יח':7 ש"ח
6-12 יח':8 ש"ח
1-6 יח':10 ש"ח
10 ש"ח

תמונת מסמרים 20X20

12+ יח':10 ש"ח
6-12 יח':12 ש"ח
1-6 יח':15 ש"ח
15 ש"ח

תמונת מסמרים 24X24

12+ יח':13 ש"ח
6-12 יח':15 ש"ח
1-6 יח':17 ש"ח
17 ש"ח