מאוורר

12+ יח':22 ש"ח
6-12 יח':24 ש"ח
1-6 יח':26 ש"ח
26 ש"ח

מבוך טבעות

12+ יח':26 ש"ח
6-12 יח':30 ש"ח
1-6 יח':34 ש"ח
34 ש"ח

מסוק

12+ יח':30 ש"ח
6-12 יח':34 ש"ח
1-6 יח':36 ש"ח
36 ש"ח

ערכת חומרי יצירה משלימים כולל פטיש

12+ יח':50 ש"ח
6-12 יח':50 ש"ח
1-6 יח':50 ש"ח
50 ש"ח

קופת צדקה מזמזמת

12+ יח':26 ש"ח
6-12 יח':28 ש"ח
1-6 יח':32 ש"ח
32 ש"ח

רחפת

12+ יח':35 ש"ח
6-12 יח':35 ש"ח
1-6 יח':40 ש"ח
40 ש"ח

רמזור

12+ יח':20 ש"ח
6-12 יח':25 ש"ח
1-6 יח':30 ש"ח
30 ש"ח