לוח לשעון 20/20

12+ יח':4 ש"ח
6-12 יח':4 ש"ח
1-6 יח':6 ש"ח
6 ש"ח

לוח לשעון 24/24

12+ יח':5 ש"ח
6-12 יח':5 ש"ח
1-6 יח':7 ש"ח
7 ש"ח

לוח לשעון 30/30

12+ יח':8 ש"ח
6-12 יח':8 ש"ח
1-6 יח':10 ש"ח
10 ש"ח

לוח לשעון מעוגל

12+ יח':28 ש"ח
6-12 יח':30 ש"ח
1-6 יח':32 ש"ח
32 ש"ח

לוח לשעון סולמית

12+ יח':16 ש"ח
6-12 יח':18 ש"ח
1-6 יח':20 ש"ח
20 ש"ח

לוח מתומן 24 סמ'

12+ יח':8 ש"ח
6-12 יח':9 ש"ח
1-6 יח':12 ש"ח
12 ש"ח

לוח מתומן 30 סמ'

12+ יח':10 ש"ח
6-12 יח':11 ש"ח
1-6 יח':12 ש"ח
12 ש"ח

לוח סרגלים

12+ יח':17 ש"ח
6-12 יח':17 ש"ח
1-6 יח':20 ש"ח
20 ש"ח

לוח עגול לשעון קוטר 30

12+ יח':9 ש"ח
6-12 יח':10 ש"ח
1-6 יח':13 ש"ח
13 ש"ח

לוח עם סטנד

12+ יח':7 ש"ח
6-12 יח':8 ש"ח
1-6 יח':10 ש"ח
10 ש"ח

מנגנון + מחוגים מוזהב

12+ יח':8 ש"ח
6-12 יח':8 ש"ח
1-6 יח':10 ש"ח
10 ש"ח

מנגנון + מחוגים שחור

12+ יח':8 ש"ח
6-12 יח':8 ש"ח
1-6 יח':10 ש"ח
10 ש"ח

מסגרת 13/18

12+ יח':14 ש"ח
6-12 יח':14 ש"ח
1-6 יח':16 ש"ח
16 ש"ח

מסגרת 15/20

12+ יח':17 ש"ח
6-12 יח':17 ש"ח
1-6 יח':20 ש"ח
20 ש"ח

מסגרת A4

12+ יח':22 ש"ח
6-12 יח':22 ש"ח
1-6 יח':25 ש"ח
25 ש"ח

מסגרת המשך A4

12+ יח':22 ש"ח
6-12 יח':22 ש"ח
1-6 יח':26 ש"ח
26 ש"ח

מספרים צפצפה

12+ יח':5 ש"ח
6-12 יח':5 ש"ח
1-6 יח':6 ש"ח
6 ש"ח

ערכת חומרי יצירה משלימים ללא פטיש

12+ יח':40 ש"ח
6-12 יח':40 ש"ח
1-6 יח':40 ש"ח
40 ש"ח